Det foregår arbeid på dypvannskaia på ex pelletsfabrikk Biowood anlegget på Bremsnes i Averøy.Fabrikken ble nedlagt og solgt til interesser i Kristiansundsregionen for en tid siden. Etter det har det vært litt stille om hva som rører seg her, men deler av fabrikken er demontert. Nå hører man litt av hvert i miljøet på Averøy om hva som skal skje.
kai 1
Kaia på Bremsens ble laget ny sammen med pelletsfabrikken her som tilhørte Hafslund-konsernet. Etter kort tid og noen laster trrebark fra utlandet ble det bomstopp. I bakgrunnenn Scarabeo 5 riggen som ligger på Bremsnesfjorden ennå. (Foto: Bjørn Ove Angvik)
kai 2

kai 2
Fra kaia på Bremsnes mandag ettermiddag. 
kai 3
Dypvannskaia her er rundt 250 meter lang, og kan ta imot store skip. Dybden skal være 12 meter. (Foto: Gule kartsider)
kai 4
Det snakkes om at "West Navigator" skal ligge i opplag her på kaia på Bremsnes, uten at det er verifisert da. Den gikk forøvrig ut fra Kristiansund i dag. Her utenfor Treflisa og Syd-Skjellingen  der skipet er rundt 20 km fra observasjonsplassen. (Foto: B. O. Angvik)