Det er ikke småtterier som bringes på land påå basen på Averøya. 20.000 rør skal mellomlagres her til rørledningen som skal gå fra feltene utenfor Nordland til Ormen anlegget på Aukra.
hestvik 1
Anseelige mengder 12 meters lengder av rør er kommet på land. Rørene kommer fra en fabrikk i Mo i Rana. Rørledningen skal være lagt i 2017, og er 480 km lang. ( Foto: Bjørn O. Angvik)
hestvik 2
Fossvik gården blir vel snart historie. Her ble det drevet med dyr til midt på 1990 tallet. Deretter avviklet Einar Brandvik driften og leide ut jorda i 10. år. ( Foto: B.O. Angvik)
hestvik 3
Haugen her étes opp av moderne makineri og spengstoff. Skretting fabrikken bak. ( Foto: Bjørn O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her