Det er vanskelige kjøreforhold her og der innover fjordene og dalstrøk. Noen har sklidd av vegbanen som vanlig. 
nogres
Her på Fursetfjellet der en bil lå i grøfta. Auto-Elektro var innover får å få den opp. Ingen skadd. ( Foto: Ingebrigt Arnøy)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her