KAMPEN ER IKKE TAPT – BEVAR LOKALSYKEHUSENE! Kampen for sykehuset skal ikke defineres som avgjort ennå. Raseriet som er vekket gjennom det som har skjedd kan være et vesentlig bidrag til å snu dette til sier. Men, veien til seier i denne saken går ikke gjennom jurister i rettssalene eller i kritikk som blir stående fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Dette er og blir en vei på Helseforetakets premisser, og vil i høyden bidra til at aktørene i denne saken får en ripe i lakken, noe som spiller mindre rolle når en formidabel lønn fungerer som plaster på såret.
kristian

Tilliten til foretaksmodellen som forvaltningsmodell er havarert, og et positivt resultat av det som har skjedd den siste tiden må være at foretaksmodellen blir gravlagt og at prosessen med nedlegging av lokalsykehus stoppes i hele Norges land.  Dette må være en helt nødvendig del av en strategi for å vinne tilbake den samfunnsmessige kontrollen på helsenorge.

Helseministeren har tatt en beslutning om sykehuslokaliseringen i Nordmøre og Romsdal, og det hersker vel liten tvil om at spillet bak dette vedtaket vil bli kjent. I foretaksmodellens regi er det fortsatt et stykke vei til at vedtaket blir realisert.

Noen scenario kan settes opp:

1.       Sykehuset på Oppdøl blir ikke bygget på grunn av pengemangel(5,8 milliarder pr. nå).

Det er ikke mulig å finansiere dette gjennom egenkapital fra helseforetaket(les: overskudd) og statlige bidrag

Nåværende sykehus i Molde, Kristiansund  og  Volda  blir distriktsmedisinske senter?

Ålesund og Trondheim blir sentralsykehusene.

Regien ligger i hendene på helseforetaket

2.       Sykehuset på Oppdøl blir bygget gjennom OPS(Offentlig-privat samarbeid) – private bygger sykehuset og offentlige betaler – et millionsluk og en privat  snabel ned i den offentlige pengebingen fra private næringsaktører.

Regien ligger i hendene på helseforetaket

3.       Utbyggingen på Oppdøl blir så formidabel at sykehuset i Ålesund må bygges ned.

Trondheim og Molde blir sentralsykehusene.

Regien ligger i hendene på helseforetaket

Andre scenario:

4.       Helseforetaksmodellen skrotes - nåværende lokalsykehus i Møre og Romsdal opprettholdes.

Nedleggelsen av lokalsykehus stoppes.

Samfunnsmessige hensyn legges til grunn for sykehuslokalisering.

5.       Politisk ulydighet – holde tilbake skattepenger for å understreke alvoret i situasjonen

Rødt Kristiansund vil reise forslag om dette i bystyret i Kristiansund.

Kampen om lokalsykehusene er ikke tapt. Omdannes raseriet til en organisatorisk og politisk kraft kan vi snu et midlertidig tilbakeslag til seier. Vi samles på Valen!

BEVAR LOKALSYKEHUSENE

HELSEFORETAK NEI TAKK – HELSE ER IKKE BUTIKK

Rødt Møre og Romsdal

Stein Kristiansen leder