Årø flyplass ved Molde kan være i faresonen for nedleggelse i og med det framtidige fjordkrysninger på E 39 som før eller siden kommer. Når det blir 1 time til flyplass fra Romsdalsregionen, er flyplassen i Molde utsatt for å legges ned ifølge et innslag på NRK Møre og Romsdal. E 39 blir i framtiden fergefri fra nordre Nordmøre til Sunnmøre. 
årø molde
Ifølge innslaget på NRK M&R skal flyplassene i Kristiansund og Vigra ved Ålesund ikke være utsatt for nedleggelse. Molde kan faktisk bli uten flyplass i og med veiutbyggingen gjennom fylket ( Foto: Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her