Piratradiostasjoner i internasjonalt farvann er tittelen på fordraget som presenteres under det første åpne møtet i høstsesongen til ”skipsfartshistorikerne” på Vågekaia. Foredragsholderne er hentet fra egne rekker – parhestene Jørgen Strand og Ole Sager prater i takt - og kanskje i utakt - med 60-tallsmusikk fra musikkanlegget. Vi får ”gjenhør” fra flere av piratradiostasjonene som sendte popmusikk fra skip som lå strategisk plassert i internasjonalt farvann og på storskjerm blir det nostalgiske filmopptak og bilder av piratskipene.
pia 1

Ole Sager og Jørgen Strand foran lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre i Loennechenngården.Foto: Håkon Bloch

De som er godt voksne husker kanskje fra sin ungdom Radio London, Radio Caroline og Radio Veronica, som er noen at piratradiostasjonene som vil bli presentert.
pir 2
Typisk piratradioskip på Østkysten av England utenfor territorialgrensen der slike sendinger ikke kom under noe lands kringkastingslov( Foto: Ukjent)
Som vanlig er møtet åpent for alle og det er fri entré. Dørene i Loennechengården åpner klokken 18,30 mens møtestart er klokken 19,00.