Fra nyttår blir det enda dyrere å selge boligen sin. Da blir en grundigere boligsalgsrapport obigatorisk ved alle salg. Huseiere må dermed ut med adskillig større beløp når huset skal selges.  En slik takst vil trolig komme på rundt 20.000 kroner + moms .
karihola boligfelt
Enda dyrere å selge bolig i Norge fra nyttår. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her