Herøyskipet " Bourbon Orca" som er på oppdrag i Middelhavet for et italiensk selskap, ble satt inn i redningsarbeidet da en båt med flyktninger fra Nord-Afrika hadde kantret og forlist. Ombord skal det ha vært 400-500 mennesker. 
borr
"Bourbon Orca" har tidligere vært her i farvannene i lengere tid. (Foto: Tom E. Felberg) Les mer om aksjonen i : HERØYNYTT