Ved 06 tiden i morges kom det brannalarm fra Kvernes stavkirke. Brannvesenet fra både Averøya og byen rykket ut, men det var ingen brann heldigvis. Kirken som er fra 1300 tallet er sikret med detektorer og mulig også vannslokkeanlegg. Kirka her gikk ut av bruk i 1893 da nykirken kom, men er brukt i enkelte kirkelige handlinger. Sett bort fra steinalder, er Kvernes stavkirke det kanskje eldste bygget fra middelalderen som finnes her i nordmørstraktene. Det er Fortidsminneforeningen som eier kirken.
kvernes kirker 2
Kvernes stavkirke fra 1300 tallet og prestegården fra 1800 tallet. Ingen brann etter detektormelding i morges.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her