Turistene strømmer til Eldhusøya og områdene her. Bilen til Magnar Heggeset  med alt mulig slags fiksfakseri er rene attraksjonen. Mange lurer på alt det her på en personbil, og det fotograferes i hytt og vær.
heggest

Her er den nå berømmelige bilen ute på Atlanterhavsveien. I verden det rom for litt av hvert. " Krimminelt", er et utrykk på Averøya, men i ordets rette forstand er dette ikke det i det hele tatt.
begjo

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her