Dykkere ved noen skjær ved Harøya innenfor Bud har bedt om assistanse etter dykkerulykke ved Borlungsskjærene . En dykker er skadd  i forbindelse med dykking der ved 10: 40 tiden. Både redningsskøyte og legebåten i området samt brannvesenet er scramblet. Senere er det opplyst at en svensk dykker er omkommetROMSDALS BUDSTKKE
borlung Bru

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her