Det svært avanserte undervannskonstruksjonsskipet " Normand Vision" har vært i Kristiansund. Skipet er helt nytt, og er et av de mest avansert i dette segmentet. Skipet har kontrakter for Statoil og Norske Shell. Dåpen fant sted på Sunnmøre den 2. juli.
nr vision
Et imponerende skue utafor Brunsvika ved 22: 30  da det svære nye skipet dro til havs. (Foto: Bjørn Ove Angvik)