Trondheim Stål og Rausainn Bigg arbeider for fullt med den spesielle gangveien i rustfritt materiale ruindt Eldhusøya på Atlanterhavsveien. De holder på med både ristene og rekkverket. 
eldhus 1
Morten Stavsøyen fra Melhus  arbeider i  Trondheim Stål . De holdt på å montere rekkverk i dag. 50 tonn stål går med til den 500 meter lange gangveien.( Foto: Magnar Heggeset)
eldhus 2
Espen Rokne frea Verdal holdt opgså på med gangveien. (Ruben Lyng var også med firmaet hit). Foto: Heggeset, Magnar.
eldhus  3
Utsikt nordvestover og ut mot Dromskjæra utenfor. Det her blir meget spesielt.( Foto. Magnar Heggeset)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her