Nor-Lines sitt stykkgodsskip " Karmsund", også kjent fra anløp her i byen, er gått på grunn 17. mai ved Kragerø. 10  personer er ombord, men alt er bra med de. Uhellet skal ha skjedd i rolig farvann innaskjærs. 
karmsund Norline
"Karmsund" sli vi kjenner den i våre farvann.Her fra Sørsundet i Kristiansund vinters tid. Les mer om grunnstøtingen i: VARDEN