Årsmøtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre ble avholdt torsdag kveld i foreningens lokaler i Loennechen-gården på Vågekaia. Møte ble effektivt gjennomført, noe som skyldes god planlegging. Etter at møtet var ferdigklubbet ble det servert god  fisksuppe og loff. Årsmøtereferatet viste stor aktivitet, det er den mest aktive avdelingen av selskapet i landet.
aar 2

Det nye styret fra venstre: Edvin Orholm (kasserer), Per Nesje, (nestformann), Jørgen Strand (formann),   Kåre B. Fure (sekretær) og Åge Pedersen som er styremedlem med ansvar for sponsorer (Foto fra Per Næsje)
aar 1
Formann Jørgen Strand viste frem ”møteklubba” som var modell av drevjern og tilhørende klubbe. (Foto: Per Næsje)

aar 4

 

Foreningen fikk over levert tre bilder i gaver. Her Jørgen Strand (t.v) Kjell Laugtug med to av bildene. ( Foto: Håkon Bloch)

aar 3 op

 Bra oppmøte med 25 medlemmer hvor alle var stemmeberettige. (Foto : Håkon Bloch)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her