I etterdønningen av dødsulykken i januar hvor 2 jenter mistet livet ved Bjørkelangen, her er et lokalt engasjement som ble trigget av denne hendelsen.
 For å få fokus på "Hest og sikkerhet på vei" har hestemiljøet i Kristiansund og Frei i Møre og Romsdal, kjørt en lokal kampanje, hvor Vestbase og Shell har sponset reflexvester til samtlige ryttere.
Vestene har teksten: "Noens datter" eller "Jeg har bare 1 liv" trykket i reflex på ryggen, slik at budskapet også skal være lesbart på mørke høstkvelder.
Alle reflexvestene ble kjørt rundt og delt ut på lørdagen 29.03.14, og de som hadde anledning, stillte opp for å ta bilde på søndagen.
cem 1
 
 I Kristiansund/Frei i dag, er det litt under 200 mennesker som driver på med hest. 
Dette er en sunn og trivelig hobby, og rekrutteringen gjør at det også er mange unge mennesker.
En stor utfordring for de som driver med hest i dag er samspillet på veiene.
Regelverket slik det står i dag, sier at vi ikke har lov til å bruke gangveiene. Hvis vi skulle driste oss til å bruke dem, er det framdeles mangelvare.
cem 2
Vi blir myke traffikanter som må ut i trafikken og forholde oss til trafikkreglene, likevel er det ingen nedre aldersgrense for å ferdes i trafikken med hest.
Uansett hvor trafikksikker hesten er, er vi helt avhengige av at billistene vet hva som er god skikk.
 
Oppskriften er enkel: senk farten, gi plass. Ikke bruk lydsignal. Les signalene til rytteren.
 
Hesten er et fluktdyr, hvis den blir skremt slås dens kraftigste instinkt inn, å flykte. Da kan den fort hoppe inn på veien, så vel som bort ifra den.
Den tryggeste hest vil også reagere når det uforutsette oppstår. Kanskje en traktor med støyende utstyr, brøytebil eller en sliten viftereim.
cem 3
 
Bare halve jobben er gjort når refleksene er delt ut, denne kampanjen har ikke sin fulle effekt uten at vi når ut til dem vi deler veiene med. Vi har i bildet lagt vekt på menneskene for å personliggjøre det. Det er ikke alle som er like begeistret for hest, men det er viktig å se menneskene det angår. Hjelper ikke hvem sin feil det er, vi er alle tapere når ulykken er ute.
Kjære medtrafikant:

Du kjenner sikkert til oss. Du ser oss av og til langs veien, enten sittende oppå, gående ved siden av eller i en kjerre bak. I det du ser oss, kjenner du gjerne at det stikker i magen. Kanskje det er sinne, eller muligens bare bekymring over det du anser som en risikofylt situasjon. Spesielt etter dødsulykken på Østlandet i vinter, hvor 2 unge jenter måtte bøte med livet.
cem 4

 Vi ryttere, vi kjenner på det selv. Alle disse historiene vi selv, med stor innlevelse, har fortalt om de gangene det nesten gikk galt. De ble enda mer skremmende og plutselig så virkelige.
Det ikke alle vet, er at ryttere og kusker, i følge dagens lovverk, har like stor rett til å være på veien som hvilken som helst bil, traktor eller trailer. Fortauene, hvis det finnes, har vi i utgangspunktet ikke lov å bruke. Men det er ikke den kampen vi vil vinne. Vi vil ikke kjempe for en likestilt plass i trafikken, i utgangspunktet ønsker vi ikke å være der i det hele tatt. Men dagene er mange og noen ganger må ferden gå langs eller over trafikkert vei, for å komme til steder vi kan ri.  Vårt inderlige ønske er enklere: Vær snill, vis hensyn.
cem 5

 For at det skal være enklere for deg å vite hva som er riktig å gjøre når du møter en hest i trafikken, skal vi i veldig grove trekk fortelle litt om hvordan hesten fungerer. Hesten er et fluktdyr (med øyne plassert godt ut på sidene likt harer, hjort og andre byttedyr), det vil si at når den blir skremt slås dens kraftigste instinkt inn, nemlig å flykte. I fluktmodus er bevegelsene ikke rasjonelle, og den kan like lett hoppe ut i veien som bort da bilene som kommer bakfra oppfattes av øynene på begge sider.

Den roligste hest kan også reagere når noe uforutsett oppstår. Det hjelper ikke hvem sin feil det er, vi er alle tapere når ulykken er ute.
Oppskriften er enkel; senk farten og gi plass. Ikke bruk lydsignal. Les signalene til rytteren.Nå tar vi grep for å bli synlige, og ber ydmykt om at dere viser hensyn. Tar du din del av ansvaret?

Vennlig hilsen hestefolket Kristiansund/Frei
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her