Mange har vel stusset litt på hvorfor rørgata som Neas holde på å legger fra Nordlandet til byen plutselig er forlatt og stoppet i Gomabakken. En kjempetabbe er oppdaget. Rørende som er lagt på kilometervis tåler ikke betongen,og er allerde begynt å bli tæret opp. Det er Pipelife i Surnadal som har levert rørene, men de stiller seg ikke ansvarlig. De viser til at alle slike rør tidligere er lagt i sand som aldri har gitt problemer. Neas har lagt betong over rørene, noe som er helt nytt. Også Vikan Betong har vært inne i bildet om det er nye tilsetningsstoffer, men de har uttalt at det er det vanlig C-30 betong som er brukt. Også på Lade i Tronheim er det oppdaget slik tæring på rør i forbindelse med omlegging av E 6 der. Neas vil ikke uttale seg i saken, men etter det vi vet er det snakk om rettsak om det som er oppdaget.
nero 1
Her og ikke lenger. Betongen som er lagt over rørene viser seg å ha begynt tæring. Det er første gangen Neas legger betong over slike rør. I all stillhet har det vært kontakt mellom rørleverandør og kraftselskapet. Mange har lurt på hvorfor arbeidet plustselig er stoppet opp. 
nero 2
Også rørene til høyspentlinja er lagt i betong og har skader. Her i Verkstedveien. 
nero 3
20 rør et lagt på Løkkemyra før de ble lagt betong over. Skulle det bli oppgraving, blir det en graveoperasjon vi aldri har sett maken til. Det vil koste millioner, og utsette fullførelsen betydelig. Da har du nylig lest aprilspøken vår for i år.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her