ron 8
Typisk bilde fra i dag. " Stril Polar" og " Rockpiper " ute i Griphølen ( Foto: Roger Naas)

ron 1

Sølvtrans sin nye " Ronja Polaris" var å se utafor land i dag.
ron 2
Fullastet " Rochief" basket seg i motvind sørover kysten i dag.
ron 3 r
Frakteskip i tjeneste for Biomar. " Høydal" er det første ordinære frakteskipet i Norge som går på naturgass. NSK Shipping i Vesterålen er rederi. Her ved Stavneset i dag. (Foto: Roger Naas)
ron 4
"Siem Daya 2" ved kaiene på Vestbase. Skip for undervannsarbeid ute på feltene. 
rov 7000
En ROV tilhørende M/S"Island Wellserver" på  Storkaia i kveld. ROV står for Remotely Operated Vehicle som på norsk blir fjenstyrt undervannsfarkost. Vanlig operasjonsområde er 0-3000 meters dyp, men farkoster opp til 7-8000 meters dyp finens også.
Meget teknisk avansert, der oppgaver utføres med stor presisjon der man  før brukte dykkere.(Foto: Håkon Bloch)
grib
Gripexpressen har vært ut og varmet opp til Gripturene begynner senere. Gripexpressen er kjøpt av Ålesundsfirmaet RS Maritime
Den har nå hvert hos KMV en lengre periode for klargjøring, (klassing ?) De har 10-års kontrakt på Griparuta (Tegnet i 2013),og 
 brukte i fjor M/S "Tennholm" som viste seg å være liten. Det var kun 2700 passasjerer i 2013 mot 7500-8000 i toppsesongene tidligere. Gripexpressen skal brukes i høysesonger og "Tennholm" utenom sesongen(Foto: Håkon Bloch)
ron 7
"Stril Polar" og " Rem Fortress" i møte utafor Klubba. (Foto: Jarl Arvid Røbech)
ron 6
Sent i ettermiddag . En av Bergen-tankerne og en fiskebåt på vei nordover. Mulig er det " Ligrunn" ?

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her