Gutter fra hjelpekorpset holdt lørdag på å legge dreneringsrør på parkeringsplassen Ved ”Røde Kors-huset” der det er vått av og til.  Innleid minigraver og noe dugnadsarbeid var på gang.
roe bn


  Øyvind Hasselø var gravemaskinkjører (tidligere Korpsleder) Noen tilskuere, her med nyalgt Operativ leder  Roy Lihaug ti venstre . Mesteparten av arbeidet i Kristiansund og Omegn Røde Kors (KORK) er frivillig  arbeid. (Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her