Disse karene fra Frøya  var innom med  nykjøpt  bruktbåt i dag. Tidligere er den registrert i Brønnøysund, men nå blir det ST( Sør Trøndelag) og  Frøya. De skulle også male nytt fiskerimerke, og skal nordover på torskefiske. " Edna Synnøve" er båten omdøpt til.

fvv 1
Båten har også hvaltønne og kanonfeste. Planer om hvalkanon og hvalkonsesjon er på gang. Båten er bygd på Mjosundet slip og båtbyggeri, noe høyspentpilene i baugen forteller. Det er Espen Nilsen Havfiske på Frøya som har kjøpt båten.( Foto: Håkon Bloch)


Fra Klaus Ås på MB Hydraulikk A/S i Mjosundet i Aure kommer følgende om båten: 
Dette er bygg. Nr. 138 frå Mjosundet Båt og Hydraulikk AS levert til John og Odd Ditlefsen Brønnøysund  19/5-1998. Dette er landets største Aluminiums fiskebåt. L=23,99m x 7,80 x 6,55. Båten var utrusta for Snurrevad ,notfiske og var i tillegg rigga for hvalskyting.

M/S "Kingsholm" var utrusta med  RSW anlegg hadde alt av hydraulisk dekksutstyr i Aluminium for lite vedlikehold og fordelene med lite vekt på dekk.(Levert av verftet)
Dette var en svært avansert båt litt forut for sin tid med hensyn på vedlikehold lågt tyngdepunkt låge driftsutgifter  god fart i forhold til maskinkraft.Siden dette var ein kvalbåt var det også lagt stor energi i å begrense støy både inne i og støy som kunne ledes ut til sjø.
Hovedmotoren V12 DEUTZ  stod på gummi med høg-elastisk kobling mellom motor og gir.(Dette er høgst uvanlig på slike størrelser farty.)
Dette er en høgst moderne fiskebåt sjølv etter 16 år.
fvv 2
På havna er denne og se til tider. Det ser ut som dykkerutstyr ombord, men hvem som eier den er ukjent.(Foto: Håkon Bloch)
fvv 3
" Freifjord" av Kristiansund under Storseisundet bru i løpet av dagen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her