Ikke før deler av Lærdalsøyri er brent ned, rammes landet av enda en katastrofe. En voldsom brann pågår i bygdene i Flatanger i Nord-Trøndelag tirsdag.Det opplyses i media at nærmere 70 hus av foskjellig slag er brent ned. Folk har kommet seg vekk fra bygdene, og det pågår intens slokke og redningsarbeid. Helikopter er i ferd med å prøve å slokke. Også forsvarets helikoptere er scramblet. Gnister fra høyspentledninger som slo sammen i sørøststormen skal ha vært årsak til brannen. Det er 130 forskjellige bygninger i området. Politiet sier at disse kan brenne opp nå ved 11.15 tiden. 4 helikoptere fra Forsvaret er på vei. Også Kystvaktskip og Redningsselskapet er på stedet for assistanse.
flat 2
En voldsom brann i vegetasjon har spredt seg til bebyggelsen på Flatanger. Det er 32 fastboende som er evakuert.( Foto: Redningsselskapet " Harald V")
flat 22
Dramatisk for samfunnene på kysten . Her brenner flere bygninger over store omårder. Det skrives at rundt 70 hus i kommunen er tatt av flammene. Vinden bølåser fra land og ut mot havet.( Foto: Redningsselskapet "Harald V")
flat 3
Voldsom sterk vind fra sørøst bidrar til spredningen av brannen. Foto: Redningsselskapet " Harald V") Les  mer i : ADRESSEAVISEN

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her