Litt spesiell øvelsestur for mannskapsbilen til Averøy Brannvesen i dag. En aspirant til styrken var sammen med noen andre for å prøve bilen rundt øya i 14 tiden. På Hoel kom de tilfeldig over voldsom svart røyk oppe ved noe hus. To biler sto i brann !
ko 1
Her brannbilen som vi traff på i svingen melom Sørvika og Vebenstad på vei sørover på tilfeldig øvelsestur.
ko 2

Knapt to minutter etterpå kom brannfolka over disse bilene i full fyr på Hoel. Noen brannmelding far 110 sentralen var ikke kommet . Brannfolka kjørte seg bare rett inn i situasjonen. Svartrøyken lå tjukk vestover mot Søbstadbeget, og det ble satt i gang slokking.( Foto: Kaj Ove Myran)
ko 24
Brann i gresset ble også slått ned og korntrollerty at alt var kaldt etterpå. ( Foto: Kaj Ove Myran)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her