Det har blitt dyr melk for Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv. I 2011 dro de med båten "Miljødronningen" til Sørfjorden ved Odda og tømte en hvit værske i et oppdrettsanlegg og sa det var roteneon. Det ble svært oppstyr, og saken havnet i retten. Bota ble 120.000 kroner som de nektet og betale. Den endelige bota er nå fastsatt av tingretten i Nordhordaland til 50.000 kroner.

milkinw 2
Her tømmes " rotenon" i oppdrettet til Lerøy ved Odda i 2011. Det ble selvsagt stort oppstyr når folk så den hvite " rotenonvæsken" oppe i merdene. Det var vanlig H-melk som ligner svært på giftstoffet som brukes i elvene for å utrydde infisert laks med gyrodactilus salaris. Det ble dyr melk til slutt. Om denne boten nektes betalt kan også være enden. ( Fra Youtube)
milkinw
H-melk tømt i sjøen virker svært skummelt, og store vannmasser blir fort helt hvit .

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her