Det er gått alarm på brannvesenet i Fræna/ Bud klokken 00: 15 etter melding om røykutvikling fra et bilverksted på Skottheimsvika noen kilometer vest for Vevang . Brannvesent i Elnesvågen er alarmert, og det ryker ut av verkstedet . Kjøreavstanden fra brannvakta i Bud eller Elnesvåpgen er omkring 20 kilometer. Etter BN har bragt på det rene i natt er det også et stort dekklager i forbindelse med verkstedet.Tre biler er ødelagt i brannen.
kai 1
Det brenner i et verksted i Skottheimsvik 5 km vest for Vevang på Nordmøre. Brannvesenet holder folk unna grunnet usikkerhet med gassflasker og annet meldes fra stedet. Eide Brannvesen er kommet til unnsetning meldes det fra brannstedet. Det er trøbbel med for lite vanntilførsel.( Foto: Kai Hansen)
slot bn
Brannvesenet i Fræna på vei til røykutvikling i bilverksted ved Skotheim 5 km vest for Vevang i Fræna. Kl 00:59 får vi fra brannstedet at det ryker godt, og at folk blir holdt på avstand grunnet eksplosjonsfare fra verkstedet.


 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her