Averøy Historielag etterlyser en gammel album med bilder av gardsbruk som ble bortlånt til en kristelig forening i Kristiansund antagelig rundt år 2000. Det var Johannes Bae som gikk bort i 2002 som lånte den vekk, men den er kommet på avveie. Det var Marit Tøndevoll på Averøy som hadde tatt bildene rundt 1915,der hun som en av de få som hadde fotoapparat dro rundt i kommunene på øya og fotograferte. Helge Hoel sier til BN at de absolutt skulle hatt albumen tilbake. Det gjelder kulturhistoriske bilder som høre hjemme i kommunen.
bilder Ak gml

Ellen Marie Persdatter Bae (t.v) og datter Maria Tøndevoll, der sistnevnte som en av få hadde kamera og fotograferte garder o.a. på Averøya for rundt 100 år siden. Albumen ble utlånt til en kristelig forening i byen, men er forsvunnet. Historielaget spør om noen kan hjelpe å få den heim.( Foto: Helge Hoel)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her