I dag har den kraftige økningen i prisen på brokkoli spredt seg gjennom tunnelen og til Averøya. Vi spurte en grønnsakansvarlig i en butikk i byen i dag om de nå fikk brokkoli fra månen siden det var 100 % stigning på 6 timer. På vei over Pekalien var vi innom flere, der noen hadde fått by-pris. Det har noe med tilgang i markedet grunnet vinter og andre lands avlinger å gjøre har vi fått vite. Men 100 % stigning er enn ikke førdøyd, det skal en bedre forklaring til synes vi.
brokk jo
Da vi kom til det store Samvirkelaget søppå Ba i Bådalen, stod det 16,50 på hyllene. Jeanette Johnsen viser fram to produsenters brokkoli, der den ene er dobbelt så stor som den andre. Mens vi var det ble de siste priser sjekket, og så sannelig hadde også S-laget på BA fått nye priser på 26,50. ( Kanskje dumt vi stakk innom)