Vrakpant av plsatbåter er et aktuelt tema. Miljøverndepartementet holder på å utrede dette, men det vil ta enda et år før planer ligger klar på bordet ifølge 
NRK. Det er Miljødirektoratet som har fått i oppdrag å utrede vrakpant på plastbåter på lik linje med bilparken. Det er mange båter som bare forsvinner etter de er utrangert. De fleste havner på havets bunn.
bmb 2
Vrakpant for plastbåter vil tidligst komme i 2015 ifølge miljømyndighetene.
brb 2
I mellomtiden senkes gjerne gamle båter, mens andre bare fyrer opp gamle plastbåten på stedet som her mot Fræna for en tid tilbake.