Det nye forskningsskipet " Fugro Helmert" har vært inne på Brunsvikbukta forleden. Hva den gjorde der er ikke kjent.  Det 41 meter lange  skipet  er et flerbruksfartøy innen oljeindustrien , og ble levert sommeren 2013. Fartøyet er konstruert for å avgi svært lite undersjøisk støy, og har plass til 12 forskere samt har overnattingslugarer til 20 mannskaper.
411
" Fugro Helmert" langt inne i Brunsvika. Så store skip har ikke vært her siden 2004, da marinens fartøyer var her for å lete opp sprengstoff fra krigstiden.(Foto: Roger Naas)