Brannbiler gjennom gatene ved 16:20 tiden i ettermiddag var kjøring på alarm fra Kristiansund Sykehus . Detektoralarm, men intet av alvorlig art får vi opplyst. Røyk fra arbeid av noe slag hadde utløst detektorer.
aut kr haus