Fiskeridirektoratets tokt  for å rydde opp tapte  garn  og annet er gjennomført denne høsten. Dette har foregått fra Sunnmøre til Kirkenes med innleide båter og kystvaktskip. Under årets søk på fiskefeltene langs kysten er det tatt opp og brakt i land en god del tapte fiskereiskap. Det er fra blåkveitefisket  nordpå at Fiskeridirektoratet har funnet de største mengder " spøkelsesredskaper". Utenfor Møre er det funnet heller lite dennen gangen.
fdir 1

Slike garn som her på blåkveitefelt nordpå kan fiske i 100 år før de er nedbrudt. Derfor er det svært viktig å få fjernet slikt. Det er mulighet å varsle om tapt redskap, og man slipper noen bot. Staten tar på seg å rydde opp med de ressurser de har til rådighet.( Foto: Fiskeridirektoratet)
fdir 3
Noe av årets fangst på havbunnen tas på land fra " KV Farm" .Fasit for toktet  nå høsten 2013 er:  900 garn, 5.300 meter tauverk, 22.000 meter line, 11.600 meter vaier samt tre reketråler og store  mengder med trål- og notlin. Dermed har  Fiskeridirektoratet gjort en god jobb å ta opp slikt tapt utstyr, men det er mye mer som ligger i havområdene dessverre. (Foto: Fiskeridirektoratet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her