Det er stor byggevirksomhet påVestbase-området.I disse dager er det oppsetting av et større industribygg på ex Halaas somgår seg.

Hvem som skal inn i dette bygget ved Omagata er ukjent.