Lakseoppdrett er en viktig næring i Kystnorge .I 2012 ble det eksportert laks for bortimot 30 tusen millioner kroner. De som driver på må ha tilgang på yngel, og Lerøy Seafood har nå åpnet et smoltproduksjonsnlegg som er et av verdens største. Dette ligger i Hemne, 7 mil nord for Kristiansund.
belsvik 1
Anlegget er nylig åpnet, og skal produsere 14 millioner yngel til Lerøy Seafoods anlegg i Midt-Norge. Dette er et landbaset produksjonsanlegg, der vannet hentes 1,5 km ute i fjorden før det brukes til oppvarming av bygg, ventilasjon og prosessvann. Alt avfall fra tanker blir samlet og går tilbake til biomasse. Det er et gjenbruk av vannet her på hele 98 prosent.
belsvik 2
Det tar 39 uker fra smolten er klekket til den er klar til å bli frakes ut til oppdrettsmerdene i havet, Da en den bare 80 gram. Anlegget ligger meget sentralt til for selskapets oppdrettslokalitieter i Midt Norge. ( 3 mil nord for Aure)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her