En ensom solsikke har funnet sin plass ved innkjøringen til Norsk Gjenvinnings anlegg på Hagelin. Så stor er den ikke, men slike blomster kan bli opptil 4 meter høy. I forbindelse med tidligere landdeponi av avfall her, vokste det alt mulig opp av avfalldyngene.
hblomst
Norsk Gjenvinning sin solsikke ved innkjøringen til avfallsmottaket i Hagelin.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her