Det er ikke lenge siden det var tomtearbeider her. Med dagens byggemetoder går det raskt unna. Nå settes ramma til kledningen opp i rekordfart.
einlant

Om et par måneder blir det matbutikk på Innlandet igjen. Her stoda per 18. september. ( Foto: Håkon Bloch )