De to arkeologene fra Fylkeskonservatoren som holder på med undersøkelser på Hoel til Vebenstad, har kommet over to kokegroper som sannsynlig er fra jernalderen. Funnene ble gjort på Hoel, og ble gravd fram, registrert og målt i dag. Slike groper bruktes til å koke mat på. De kan stamme fra før-romersk jernalder, d.v.s 500 år f. kr til år 0. 
hoel 1
Eivind Magnus Færøy Krag skisserer opp den ene gropen ved veien på Hoel. Den lå om lag 20 cm under overflaten. Det har altså vært "Hoel-kærræ" her i all tid ser det ut som.
hoel 3
Slike kokegroper er vanlig å finne fra jernalderen. Kullaget vises tydelig, og dette var datidens " stekeovn" som bestod av stein som man ser er brent. Kullet skal nå radiokarbondateres av den såkalte C-14 metoden, som gir en ganske god pekepinn på alderen. 
hoel 2
Anne Margrethe Scheffler ved grop nummer to noen meter unna. Funnene er gjort på rundt  kote 35 m .o.h, men har selvsagt intet med steinalder for 8-10000 år siden å gjeør da vannet nådde opp hit. En annen sak er at Brunsvika.net har fått opplysninger om funn av flint-kapp på et sted gjort på 1950 tallet et stykke unna som aldri er undersøkt. Det kan bli interessant å se litt nærere på.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her