Den lille husflua er et mareritt. Spesielt nå på ettersommeren er den plagsom. Sen kommer gjerne og setter seg på hånden når du sitter og spiser. Dette lille krypet er en smittebærer som er borte i alt fra all slags mat ,åpne sår til ekskrementer. Farten er målt til opptil 100 km/t ,og slår du etter den med ei avis e.l. fortoner slaget seg som i sakte film for den lille djevelen. Flua har smakssanser over hele kroppen; den kan dermed kjenne smaken ganske enkelt ved bare å  bruke bena. De er eksperter å sette seg på mørke ting hvis de er truet for å kamuflere seg. 
flug
Det er 81 arter fluer i Norge. En av disse ble slått ihjel etter 2-3 minutters jakt i dag. Her rett før det ble mørkt for akkurat denne plageånden.