Blant alle båtene som daglig går forbi vinduene til den utflyttede kristiansunder Kjell Dønheim på Sotra ,var det i dag  to vakre sværinger. "Katara"  blandt de aller største mega yahcter i verden; kanskje verstingen også.  Den eies av Emiren av Quartar. 
emir 1
Her kommer Emiren av Quatar under Sotrabruen. Helikopter på dekk ser vi. Kanskje han kommer til Sjøgarden i Bådalen slik russer-yachten gjorde? ( Foto: Kjell Dønheim)
emir 2

"Queen Mary 2" er en flott og trofast gjest langs kysten vår. Cunard Line har på sine store cruise båter greid å beholde noe av de fine skips linjene fordums tiders fartøyer hadde. ( Foto/ bildetekst: Kjell Dønheim)