Tidligere i år  ble den røde teglsteintekkingen på taket på låven på Bremsnes gård tatt ned. Nå er også hele taket fjernet .
bremgaard 1

Nå kommer nytt tak i stil med det nye som er til høyre. Takstoler i stål ligger allerede på gårdstunet.
bremgaard 2

 Bremsnes herregård har vært i mange stormenns eie, blant andre kan nevnes futen Baltzer Karde (1623-33). Klippfiskeksportørene inntok stedet allerede med William Gordon sen. og jun. (1738-72), og William Leslie eide gården 1772-1814. Han fikk i 1782 satt opp hovedbygningen som ennå står på gården. Hagen var på 12 dekar, omgitt av et steingjerde og med hekker av bøk, hagtorn og sweetbriar-lyng. Det var epletrær, pærer, plommer, kirsebær, solbær, rips, stikkelsbær, kastanjer, valnøtt, lind, poppel, eik, bøk, ask, alm, lerk og gran – mange sorter av hver.,Tilsammen ble det plantet 14000 trær og fruktbusker her, hvoe en skoskt hagearkitekt stod for beplantningen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her