Ble en litt små travel dag for RS "Erik Bye" i går. De var med i flåten for å møte "Sjøkurs" under innseilingen, men  midt i tørnskiftet ombord og så ble det en havtur på 110nm vest av Kristiansund  for å hente en ubemannet seilbåt. I middagstiden onsdag er seilbåtslepet kommet inn byen.
rseb
"Erik Bye" stasjoenert i Kristiansund hentet seilbåt 200 km sørafor.(Foto: Terje Bøe, NSSR.) .Se: BERGENS TIDENE

 

reeb 2

"Erik Bye" fra lystseilas til plutselig oppdrag 110 nautiske mil vest for Kristiansund.