Et eldre hus i Nygårdan i Omagata er revet: Tor Larsen skriver om huset:  Det er Omagt. 26, som blei kalt for Håndstadhuset, etter
familien Håndstad som både bodde her og eide det i noen tiår. Den siste eieren var Harald Håndstad, som døde for en 8 - 10 år sida. Huset blei da kjøpt av byggmesterfirmaet  Liabø, som holder til i brygga vi ser nedafor. Huset blei forøvrig satt opp rundt 1860 av sjølveste storkonsul Nikolay H. Knudtzon, sammen med nabohuset Omagt. 24, for å huse arbeidsfolk til hans brygge - den seinere "Kjølelagerbrygga" der "Oss-Nor" nå ligger.
neug 1
Omagata 26 fra 1860 slik man kjenner det ved passering med bil er nå borte.( høyre i bildet)
neug 2
Det er byggmester Liabø som eide huset og  ( nå) tomta her i Nygårdan ovenfor Smedvika .
neug 3
Bilde fra 2002 vi hadde i arkivet. Det er huset med rødt tak som nå er sanert vekk.
hvor
Bilde fra Remlan-bergene med klippfisk fra rundt 1920. Husene i Nygårdan rett ovenfor. Mye er forandret her gjennnom tidene, men endel av husene tilbake til 1700 tallet finnes ennå på stedet. ( Foto: Frank Karlsen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her