Det var Ølmonopol i Kristiansund fra 1975 til 1983. Det lå på Storkaia i et av de gamle byggene som nå er revet i forbindelsen med utbyggingen av senteret i 2004. På Kaffebrenneriet i Vågen har de fått en tegning fra Ølmonopolet som er hengt opp der med kjentfolk fra en 30-35 år tilbake. Tegningen er laget av Knut Blomstrøm i 1982 slik han husker det.
dit 1
Fremst ved disken  " Gammel´n", andremann "Malmen",bak til venstre " Ditleif", bakerst til høyre " Atom" og helt bakerst " Panikken". Det var utnavnene på disse karene den gangen. ( Foto fra Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her