Det er tid for stank så det monner på bøgda. All kumøkk samlet opp i kummer og tanker under fjøs og driftsbygninger kjøres ut og skal spres på åker og eng. Det stinker langt til fjells av utkjøringen.
kudritt 1

Typisk syn på bøgda i disse dager. Det er restriksjoner på slik møkkaspredning. Å kjøre ut slikt når det er frost på bakken eller snø er forbudt, da alt kan renne rett ned i vassdrag.
kudritt 2
Guffe spres på Folland. Møkkaspredning er en viktig del av norsk landbruk. Lukten kan være sjenerende for de med " fin nese".

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her