Her er den påkjørte lysmasta nord for Bruhagen som ble revet ned av en bil lørdag ettermiddag. Hvordan det gikk med bil og de inni er ikke kjent. Lysmasta stod i Westadbakken mellom Kirkvågen og Bruhagen, og var satt opp for et par år siden.
lisstol
Det har sikkert vært en solid trøkk når en mast blir påkjørt ved roten.