Averøy får nå endelig flyplass på Henda og deromkring, da i en litt mindre målestokk enn hva som var ønsket en gang på 1960 tallet. Hustadvika Modellflyklubb blir første aktør innen luftfarten, og skal lage flyplass på Kårvågmyrene der hvor travbanen er.

hed 1
Første fly under innflyging i Hendamyr-området. Hustadvika Modellflyklubb skal anlegge miniflyplass for modellfly her. Banen blir rundt 150 meter lang og 25 meter bred. de flytter virksomheten fra Sandblost i Fræna og hit . Noe går nordmøres vei.
hen 2
Frank Jacobsen fra Naustvollan har et svært fly som er drevet fram med vanlig bensin. 
hen oe
Ørna i Kårvågberget ble veldig nyskjerrig hva dette var for noe .
hen 3
Formannen i Hustadvika Modelflyklubb  Robin Kristiansen ser fram til ny plass her hvor støy ikke vil sjenere noen. Det er baner for motorsykler like ved her. Helikopteret han hadde med i dag er elektrisk med ikke støy fra i det hele tatt.
hen 4

Modellflyklubben har eget luftvernbatteri. 40 mm syrefast kanon som driver poteter mot målet hvis fremmede modellfly skulle komme inn i luftrommet. Frank Jacobsen som er mekaniker/ sveiser uti et verksted på Naustvollan prøver her skytset mot en bergvegg på Kårvågberget langt unna. Tonny Bae følger ivrig med. "Kruttladningen" er en liten sprut med startgass; tennsatsen er Winchester hetter for haglpatroner.