Det litt merkelige skipet som har vært inne i Kristiansund er engelsk forskningsskip. Skipet er relativt av eldre dato fra 1986, og er den siste tiden blitt ombygd i i et veft i Polen. 
arild
"Kommander Calum" opererer i Norskehavet, og har vært/ er  inne i Kristiansund.( Foto: Arild Fjerstad)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her