"North Sea Gigant" ligger utafor Dalabukta og Kleppen nå søndag formiddag. Det er testing av løfteutstyr og wirer som går ned på havbunnen som prøves i skjermet farvann. Også noe lodd på mellom 50-60 tonn er underr utprøving. Grunnen til at det foregår her er at bunnen er flat og hard slik at utstyret ikke siger ned i sedimentene. En undervannsmodul skal også prøves på dypt vann for første gang. Dybden er rundt 200 meter, og undervannsrobotene er også i bruk her i dag. 
giga
"North Sea Gigant" har vært på Åsgaard-feltet, men ligger med noe utafor Dalabukta i dag.Skipet returnerer til havs etter endt testing. ( Foto: Kjell Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her