Når "mjøkrampain" er borte , er det like greit å ha en plass innomhus å treffes for den daglige nyhetsoppdatering i bygda. På Kårvåg er det hver dag en gjeng som treffes i kafékroken som er satt i stand på Coop Prix, eller helst nevnt som Samvisjélaia. Her koker betjeninge en kanne kaffe hver dag til karene, og de er der rundt klokka 10. Også på Samvisjelaia på Ba finnes en slik bastion, men noen ambulerer litt mellom Kårvåg, Ba og Bakeriet på Bruhagen i løpet av dagen.
rampaakaarvaag
Storparten av karrain som er her hver dag. F.v. Idar Utheim, Eivind Storvik, Kåre Hjertvik, Anders Vebenstad og Ola Utheim. Bygdekultur på sitt beste.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her