Ved 11 tiden mandag er det gigantiske borekipet " West Navigator" på vei inn til Kristiansund. Det er Vestbase som har  riggvedlikehold og utrustningsansvar for det gigantiske 253 meter lange boreskipet. Mest sannsynlig er det til Vestbase det skal.
wng
Ikke småtterier "utfær husdærinj" der "West Navigator " nå stevner inn. "Rignator" blir liten i denne sammenhengen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her