På 1970-tallet ble den fullmekaniserte taretrålen utviklet som har en kapasitet på ett tonn tare pr. trålhal. På ekkolodd ser skipperen tareskogen. Et trålhal varer fra et halvt til to minutter. Taretrålsleden er tre meter bred. Trålen rykker opp hele stortareplanten med blad, stilk og hapter. Svinnet av planter som rykkes løs, men ikke følger med trålen opp, skal være lite.Totalkvantum på landsbasis har ligget på omtrent 150.000 -170.000 tonn per år. det er bergegnet at 10-20 % forsvinner under vinterstormer på kysten. Det er flere mottak;  det nærmeste på Nordmøre ligger på Smørholmen i Eide. Av taren lages det alginat som brukes innen medisin,  farmasi via næringsmilder til tekstiltrykk og sveising. 
tarefjord
"Tarefjord" gikk gjennom Sveggesundet med full last i går på vei til mottaket  på Smørholmen. (Foto: Leif Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her