I dag er en av taretrålerne i aksjon utenfor Øksenvågen igjen. Det har i lengere tid vært høsting av tare her. Fangsten havner etter hvert på taremottaket på Smørholmen i Eide ikke langt unna Atlanterhavsveien.
tt 22
Taretråler utafor Rompå i Øksenvågen på nordre Averøy i dag.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her